2nd International IUPAC Conference on Green ChemistrySvetlana Pagaeva, Evgeniya Rashbam

September 14-20, 2008